Innbydelse til OCAD kurs 3.mars i regi av STOK og NTOK

Målgruppe: Ingen krav til forkunnskap til OCAD. Kurset vil ta for seg prosessen med løypelegging fra A-Å. I tillegg vil kurset gi nyttige tips og triks i karttegning og trykking.

Sted og tidspunkt: Kurset vil bli holdt på klubbhuset til Stjørdals-Blink på Stjørdal den 3.Mars kl 09:00-17:00 (med mulighet for forlenget tidsbruk hvis kursdeltakerne ønsker dette, vi har kvelden til rådighet). Med innlagt pauser og lunsj. Lunsj og kaffe er inkludert i deltakeravgiften. Si gjerne fra om allergier.

Adresse til klubbhuset: Stokkanvegen 18 D, 7500 Stjørdal.

Tema:

  • Grundig innføring i OCADs funksjoner
  • Bruk av OCAD til løypetegning (knekke forbindelseslinjer, klippe ringer, plassering av postnummer i forhold til postring og detaljer).
  • Bruk av IOF-symboler ved postbeskrivelse (hvilke symboler brukes sammen)
  • Postbeskrivelser i tekst og IOF-symboler sammen
  • Grunnleggende om overtrykkseffekt. Hvordan en går fram for å få postbeskrivelsen på et hvitt felt på kartet.
  • Kartutsnitt, Endring av målestokk, Eksport av løse postbeskrivelser
  • Fargeinnstillinger, Overtrykkseffekt, Smarte metoder for kartutsnitt
  • Maler for raske, pene utskrifter, Utskriftsinnstillinger
  • Hvordan starte med karttegning, tegnetriks og ulike tegnefunksjoner med tips til karttegning
  • Ta gjerne med egne kart, hvis det er noe du lurer på

De forskjellige punktene vil bli vektlagt forskjellig. Dette avhenger litt av deltakernes ønsker.

Krav til teknisk utstyr og materiell: Det vil bli utdelt ett kurshefte (88-sider, spiralinnbundet) pr forhåndspåmeldte deltaker, som tar for seg de ulike temaene, samt mye mer. Ta med egen PC med installert OCAD 12 Trial. Husk at Trial-versjonen kun er aktiv noen dager, så den må ikke aktiveres tidligere enn tidligst to uker før kurshelgen. OCAD 12 Trial må aktiveres FØR kurset, ettersom det trengs nett for aktiveringen. Pass også på at dersom du vil åpne klubbens egne kart, så må dette være en kopi av originalfila, da Trial-versjonen ikke kan lagre filer for tidligere OCAD-versjoner. Siden det ikke er internett på Klubbhuset må alt av programvare og kursmateriell (filer) lastes ned på forhånd, linker til nødvendige filer og OCAD 12 Trial vil bli tilsendt når tiden nærmer seg.

Deltakeravgift: kr.450 Inkludert kurshefte, lunsj og kaffe.

Reise: Reise og overnatting må ordnes av den enkelte.

Påmelding: Frist for påmelding er 15.februar. Påmelding vi Eventor eller mail til [email protected]. Det er ønskelig at dere bruker Eventor. Påmeldingen må inneholde Navn, klubb, e-post, alder, erfaring med OCAD og evt. allergier for lunsjen.

Instruktør: Ida Vår Kierulf Dirdal fra kartfirmaet Konkylie Data

Kontaktperson: Isak Bergset. Tlf: 90790198, E-post: [email protected]