Takk for innsatsen!

På mandagens årsmøte i O-avdelingen ble Øystein Haug valgt til ny leder.  Olav Martin Indgaard ønsket avløsning etter mange år med vervet, og over 40 år med forskjellige verv i […]