O7-er nr. 10 i Momarka

Velkommen til O7er nr. 10 i Momarka.

Pga av hogst og ødelagte stier er O7’er nr 10  flyttet fra Halsanmarka til Momarka

 

Start mellom kl 18-19.30, fra lekeplassen i Symreveien (gata ovenfor barnehagen). Vi merker fra innkjøringen til Momarka.

 

Løypa går en delvis i boligområde og delvis i terrenget i Hallsteinhaugen. Vi har besluttet ikke å la stemplingsenheter og skjermer stå ut annet enn under løpet. Vi skal henge et plastbånd på hver post. Disse tas inn i helga

Salg av kaffe og noe å bite i, som vanlig.

Det er ikke god plass til parkering, så vi oppfordrer flest mulig til å gå eller sykle. Løpere parkerer på arena, og langs med høyre side av Symreveien, godt ut i kanten. Videre kan vi bruke parkeringen til barnehagen og grendehuset. Ingen parkering på borettslagenes parkeringsplass eller ute i Halssteinveien (pga buss).

Velkommen

Arild Vassenden