O-tramp poster satt ut på fjellet!

Nå er postene på Vulusjøkartet og Heståa/Haugsvola satt ut. Den spesielle detaljen som post 48 skal henge ved, er helt feil plassert på kartet. Posten henger der ringen er på kartet. Post 41 henger ved et skilt som markerer setervollen. GOD TUR! 🏃🏃‍♀️🤩