Hans har tatt O-trampen i 50 år!

Hans Molzau ble den første i Frol I.L.`s historie som fikk 50-årsplaketten i O-trampen.  Han er derfor rimelig kjent i Frol`s skoger.  Vi gratulerer.

På avslutningskvelden ble det også gitt ut plaketter og merker  til de som har tatt O-trampen i litt færre år.

Vi gratulerer alle og håper de hadde mange fine turer i skogen.

De som ikke var på avslutningskvelden og fikk sine utmerkelser kan kontakte Gunnar Vatn, tlf. 99580103.

Vel møtt til neste års sesong!