O-trampen 2022 går mot slutten. Nå har vi startet inntak av postene! Husk å sende/levere inn kort!

Kortet må sendes inn til Øystein Brenna, Ankolmvegen 12, 7604 Levanger eller leveres ved servicekontoret Levanger rådhus innen 11.10.2022

Fredag 4. november kl. 18.30 vil det bli avslutningskveld på Breidablikk forsamlingshus, Okkenhaug.

Hold av kvelden!