O-trampens adelskalender toppes av Hans Moltzau med 49 gull!


Hans Moltzau, Møyfrid Kvitvang og Gudbjørg Matberg med hvert sitt sitteunderlag laget av Astrid Kvam som markerer O-trampens 50 årige historie.

I hele 49 år har Hans Moltzau tatt gull i O-trampen.  Han startet sin O-karriere på fjellkart med målestokk 1:50 000.  Det var tungt, langt mellom postene og ikke helt lett.  Kompasset var godt å ha.  Det ble mye artigere å løpe da nye kart ble laget.  De første kartene som ble brukt i O-trampen var Buran/Ratåsen i målestokk 1:15 000 og Børsåsen.  Etter hvert har flere og flere kart kommet med.

Møyfrid Kvitvang og Gudbjørg Matberg har tatt gull i 48 år.  De kan fortelle at det var så artig å finne den første posten.  De var flere i lag mellom fjøstidene og Gunvor Berg var den eneste som hadde og kunne å gå etter kompass.  Siden har damene oppe i Bøgda fortsatt med sine turer.  De har byttet litt på turfølget i løpet av årene.  O-trampen gir dem mye fine utfordringer, mosjon og turer i skogen.  Vi fortsetter så lenge vi klarer å flytte beina!

Håkon Sørheim var øverst på adelskalenderen i mange år, men måtte dessverre gi seg etter 45 år.  Han var med fra starten i 1971.

Premiering 2021 O-Trampen