O-sjuer og Bygdakamp etter ferien

På terminlisten for O-sjuer og Bygdakamp er det satt opp 3 O-sjuere og 2 Bygdakamper (Skøynar uke 35 og Verdal uke 36) etter ferien. Før ferien ble det bestemt at O-sjuer uke 34 skal gjøres om til Bygdakamp, slik at den i år gjennomføres med 3 løp. Med økende og mulig skjult smitte på Innherred er det nå litt usikkert hvordan det blir med disse løpene. Mer info kommer når det er avklart med de andre klubbene.

Det er imidlertid bestemt at de to øvrige O-sjuerne, uke 33 og 36 blir gjennomført på samme måte som før ferien, det vil si at kart og løyper legges ut på Eventor og Livelox (og er dermed også i appen Usynlig-O). Det henges ut skjermer med kodelapp på postene og de skal henge ute fra senest mandag kl 18 og tas til tidligst torsdag kl 20.

Postene for ukas løype uke 33 er hengt ut med start/mål på skistadion i Storlidalen. Kart kan lestes ned og printes her: https://eventor.orientering.no/Events/Show/13487

Nytt denne uka er at de som ønsker en gjennomgang av løyper før start kan møte på skistadion onsdag kl 18. Hvis dere ønsker ferdig printet kart og plastmappe kan dere e-post til lars.skjeset(at)gmail.com eller kommentere på innlegget i facebook-gruppa (husk å oppgi hvilken løype dere ønsker kart til)