Kjetil gir seg som kasserer.

Øystein Haug fortsetter som leder av o-avdelingen etter kveldens årsmøte i Trønderhallen.  Men avdelingens mangeårige forretningsfører, Kjetil Vatn, takket for seg.

Kjetil kom inn i styret i o-avdelingen i 2006, og fikk velfortjent blomster og applaus fra årsmøtedeltagerne for den meget gode jobben han har gjort i mange år.  Øystein Haug sa det bl.a. slik i sin takk til Kjetil:  “Siden 2006 har Kjetil ført o-avdelingens økonomi med kløktig hånd. Med sans for  analyse og tall har han utviklet et sinnrikt system som gir styret og klubben det beslutningsgrunnlaget som kreves for å styre retningen videre. Med Kjetil på laget har løperne kunne følt seg trygge på å få tilsendt korrekt løperoppgjør etter endt sesong.”

Takk for jobben, Kjetil!  Men du kommer nok til å bli spurt om hjelp til forskjellige dugnadsjobber framover også.  Rolf Alstad ble valgt inn som ny kasserer.

Årsmøtereferat med alle valg kommer snart på hjemmesida. På bildet takkes Kjetil av Kine Sofie S Skjeset og Øystein Haug.