Årsmøte

Alle medlemmer inviteres til Årsmøtet Frol il orientering mandag 13. januar kl 19:00 i Trønderhallen.

Det vil bli enkel servering.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes styret så raskt som mulig.

Saksliste Årsmøte
Årsmelding 2019

Vel møtt, styret i o-avdelingen