Premiering for O-trampen!

Endelig har vi fått alle plakettene!  Det er sikkert mange som venter på diplomer, merker og plaketter etter O-trampsesongen 2019.  Mange fikk dem på O-trampavslutningen i høst, men de som ikke var der kan komme til Servicekontoret, Levanger rådhus , 1. etg. mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag mellom kl. 09.00 og 15.00, så skal de få premien.  Spør etter Marit.

Se premielista her for å se om du skal ha premie.