Onsdag 14. august. O sjuer nr. 7. går på Lavøya-kartet med utsnitt av Nybrotta.

Samlingsplass er  ”der høyspenten krysser Tomtvassvegen” etter Lavøya på vei mot Tomtvatnet. Parkering langs veien ved samlingsplass.

Merket fra krysset E6- Okkenhaugveien og Hegle barnehage. Husk bankkort for bompengebetaling på Tomtvassvegen.

Start mellom 18-19.30.

Hilsen arrangørene
Johan, Lars, Marte, Elise, Bjørn Olav og Hermann.