Samling med kretslaget i Nord-Trøndelag o-krets

Nord-Trøndelag o-krets ønsker alle ungdommer mellom 14-20 år velkommen til oppstartsamling på Stiklestad Skole på Verdal, fredag 11. januar til lørdag 12.

Samlinga er åpen for alle fra 14 til 20 år og påmelding for Frol sendes til Arild Vassenden – Arild.Vassenden(a)sykehusbygg.no, innen onsdag 9. januar.

Mer info om samlingen finnes i innbydelsen under:
Samling Verdal 11 – 12 januar