Julegavetips – O-Trampen

Det er også i år mulig å gi O-Trampen for neste år som julegave. For å bestille gavekort gjøres følgende:

Send e-post til:  [email protected] hvor det oppgis:

  • Navn og adresse på giver av gavekortet, som får tilsendt gavekortet når betaling er mottatt.
  • Navn og adresse på mottaker av O-Tramp-konvolutten.

Betal kr. 390,- til kontonummer 4202.10.54180

Merk betalingen «O-Tramp gave til <navn på mottaker>»

O-Tramp-konvolutten sendes mottaker når den er klar i april 2019.