Trivsel på Bygdakampen mellom Verdal, Skøynar og Frol i orientering

2. bygdakampen ble holdt på vestre del av Banmyrkartet, på Mule.  Denne delen er fortsatt fin å løpe i, lite hogst. Og fint for nybegynnere.  En flott varm kveld, ikke rart det gikk mye saft da temperaturen nærmet seg 25 grader.

199 store og små, fant fram i skogen. Noen hadde til og med truffet på en elg. Trivelig at folk hadde tid å drikke kaffe, og slå av en prat. Etter målgang var det muligheter for å kaste på boksen. Fint å se at det gror rekrutter i alle 3 klubbene.

Resultater:

https://brikkesys.no/result.php?id=2739