Sykkelturorientering

Postene i årets sykkelturorientering er nå satt ut.

Opplegget er det samme som tidligere år. Det er tatt utgangspunkt i små og store lokalhistoriske hendelser/steder rundt om i Levanger, som postene henger i tilknytning til. Vi har laget et hefte med kortfattede historier om stedene, et oversiktskart viser alle postene og et hefte som viser mer detaljert plassering av postene.

Til høsten er det 300 år siden  Armfeldt og hans karolinerhær passerte Innherred på vei for å innta Trondheim. Etter at svenskekongen ble drept på Fredriksten festning, trakk svenskene seg tilbake. Under marsjen over Tydalsfjellene i januar 1719, omkom rundt 3000 mann i en kraftig snøstorm.  3 av årets sykkelposter har med Armfeldts felttog å gjøre.

Andre steder og hendelser som har fått en post i årets sykkelturorientering er området på Nesset hvor Nessegaloppen ble arrangert, friområdet i Staupshaugen, skolen på Vårtun, Rinnan stasjon, Nordtun grendehus, høydebassenget i Høgberget og Eidesøra hvor Oluf Dietrichson (Grønlandsfarer og sykkelpioner) kom i fra.

Blant de som leverer klippekort med klipp på alle 10 sykkelposter trekkes en sykkel gitt av Stakset sport.