Om Frol IL

Frol IL ønsker å være et idrettslag med et bredt spekter, der et godt utvalg av idrettsgrener er representert. Lagets primære mål er i først rekke å legge forholdene til rette slik at barn og ungdom får anledning til å prøve flere idretter og derigjennom finne sitt aktivitetsnivå, sin idrett. Dersom det ut fra de aktives rekker vokser frem eliteutøvere, skal de gis muligheter til å utvikle seg i laget innen gitte økonomiske rammer.

Leder i Frol IL er Astrid Indgaard Rotmo, som kan nåes på mobiltelefon 91 80 78 32 eller per epost.