O-trampen-Nye poster er satt ut!

Nå er postene på Skjetthølbekk-kartet og Staupshaugen satt ut. I dag ble også postene på Davebustadkartet satt ut.  En del snø i terrenget ennå, men også mange bare flekker. GOD […]

Bilder fra årsmøtet 2022

Astrid Rotmo ble takket av som mangeårig leder i Frol IL. Mia Reinås f. 2008 og Henrik Furunes f. 2007 fikk innsatspokalen for 2021, Fredrik Kjønstad Ukkelberg fikk Frolvimpelen.

Årsmøte 2022

Årsmøte- saksliste med vedlegg. Forslag til ny lov for Frol il 2022 ORGANISASJONSPLAN FOR FROL IL 2022 – justert 16.02.2022.. Sakliste til årsmøte i Frol IL 14.03.2022 Årsmelding Frol IL […]

Årsmøtet Trim 2021

Nytt styret for 2022, blir som siste året. Leder: Atle Bakken. Nestleder: Heidi Munkeby Fenne. Kasserer: Marit Berg Ness. Sekretær: Ellfrid Hustad. Styremedlem: Jorid Heir. Vare: Arne Marius Munkeby.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SKIAVDELINGEN

Når: Mandag 7/3 kl 18 Hvor: Idrettshytta i Storlidalen Voksne samles inne til samtaler, kaffe og bakst. Barna inviteres til utelek (kommer mer info) i regi av ungdommene i avdelingen! […]