Elitefondet, søknadsfrist 1. februar 2024

Elitefondet har som formål å gi økonomisk støtte til gode idrettsutøvere i Frol IL til ytterligere innsats for å oppnå gode prestasjoner.

Søknad til elitefondet sendes til avdelingsleder innen 1. februar 2024.

Se lenken for kriterier for fondet og innholdet i søknaden: Elitefondet