Årsmøte Frol il håndball

Årsmøte i Frol il håndball avholdes 9.mars 2022 klokken 19.00

Sted: Seminarrommet i Trønderhallen

Vel møtt!

 

Saksliste:

Sak 1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2

Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3

Årsmelding 2021/2022

Sak 4

Regnskap og budsjett

Sak 5

Godkjenning av Frol il håndball sin organisasjonsplan og sportsplan.

Sak 6

Kjøp av regnskapstjeneste

Sak 7

Valg

Sekretær

Kasserer

Arrangementsansvarlig

Dommerkontakt

Valgkomitéen 2022/2023 skal bestå av en representant fra J12 og  en representant fra G12.