Treningsavgift og medlemskontingent

Som spiller (foresatt) i Frol håndball har du følgende forpliktelser:

1)Medlemskontingent i Frol IL, hovedlaget. Kr 150,- for barn, voksen 250,- og familie kr 600,- for 2019. Årsavgiften følger kalenderåret. Faktura sendes til registrerte medlemmer i januar hvert år.Medlemskontingent er for at spiller skal være forsikret av den kollektive forsikringen klubben har.

Betaling via Min Idrett:  https://minidrett.nif.no/

Husk navn, adresse,fødselsdato,mobilnummer ,postadresse,e-postadresse og aktivitet (handball) på innbetalingen.

Alternativt for nye medlemmer er å sende samme info til medlemsansvarlig i hovedlaget  for å få giro med KID, slik at betalingen blir riktig registrert.

For sesongen 2018/19 er dette Jostein Nordvoll: [email protected]

 

2)Treningsavgift til håndballavdelingen,

Foreldrekontakt krever inn treningsavgift og betaler samlet for hele laget.

Innbetalingen merkes med lagets navn, innbetaling fra lagleder til konto: 4420.08.53463. Treningsavgiften betales med en halvpart 31.10.19 og 31.01.19.  Størrelsen på treningsavgiften bestemmes ut fra antall treningsdager i uka. Treningsavgiften skal dekke hallleie, påmelding til Region Nord, utstyr som drakter mm.

  • Lisens til Håndballforbundet f.o.m det året spilleren fyller 13 år. Frol il håndball registrerer spillere første året – deretter kommer lisensen direkte til spiller. Må betales før sesongstart, ved kontroll blir det bot som laget selv er ansvarlig for.
  • Frol il håndball har en dugnad i året der inntektene går til håndballgruppa. Dette er Minihåndballturneringen i november hvert år. Dette er dugnad for 7-, 8- og 9-åringene.
  • I tillegg får hvert enkelt lag fra 12 år og oppover ett til to arrangement i Trønderhallen, hvor det kan være penger å tjene for laget på billettsalg og kiosk.

Hvert enkelt lag har sin egen økonomi. Ta kontakt med leder for å få kontonummer.

Treningsavgift 2019/2020

7-9 år 1200,- for hele sesongen

Trening: 

1 time pr.uke 1300,-

1,5 timer pr. uke 1600.-

2 timer pr.uke 2000,-

2,5 timer pr. uke 2300,-

3 timer pr. uke 2600,-

3,5 timer pr. uke 2900,-

4 timer pr. uke 3200,-

4,5 timer pr. uke 3500,-