Treningsavgift og medlemskontingent

Som spiller (foresatt) i Frol il håndball har du følgende forpliktelser:

1)Medlemskontingent i Frol IL, hovedlaget. Kr 150,- for barn, voksen 250,- og familie kr 600,- for 2020. Årsavgiften følger kalenderåret. Faktura sendes til registrerte medlemmer i januar hvert år.Medlemskontingent er for at spiller skal være forsikret av den kollektive forsikringen klubben har.

Betaling via Min Idrett:  https://minidrett.nif.no/

Husk navn, adresse,fødselsdato,mobilnummer ,postadresse,e-postadresse og aktivitet (handball) på innbetalingen.

Alternativt for nye medlemmer er å sende samme info til medlemsansvarlig i hovedlaget  for å få giro med KID, slik at betalingen blir riktig registrert.

For sesongen 2020/2021 er dette Jostein Nordvoll: [email protected]

 

2)Treningsavgift til håndballavdelingen,

Foreldrekontakt krever inn treningsavgift, og betaler samlet for hele laget.

Treningsavgiften betales med en halvpart 31.10.20 og 31.01.21.  Størrelsen på treningsavgiften bestemmes ut fra antall treningsdager i uka. Treningsavgiften skal dekke hallleie, påmelding til Region Nord, utstyr som drakter mm.

3)Lisens til Håndballforbundet f.o.m det året spilleren fyller 13 år. Frol il håndball registrerer spillere første året – deretter kommer lisensen direkte til spiller. Må betales før sesongstart, ved kontroll blir det bot som laget selv er ansvarlig for.

4) Frol il håndball har en felles dugnad denne sesongen.

Hvert enkelt lag har sin egen økonomi. Ta kontakt med leder for å få kontonummer til det laget du hører til.

Treningsavgift 2020/2021

 

Lag 31.oktober 31.januar
G8 600,- 600,-
J8 600,- 600,-
G9 600,- 600,-
J9 600,- 600,-
G10 650,- 650,-
J10 650,- 650,-
J11 800,- 800,-
G12 1150,- 1150,-
J12 1150,- 1150,-
G13 1150,- 1150,-
J13 1150,- 1150,-
J14 1300,- 1300,-
G14 1300 1300