Ekstraordinært årsmøte i Frol il hånball

Frol il håndball innkaller til ekstraordinært årsmøte for å velge sportslige ledere til styret.

Dato: 23.11.21

Tid: 19.00

Sted: Trønderhallen

mvh

Styret i Frol il håndball