Innkalling til årsmøte i Frol il håndball

Årsmøtet i Frol il håndball avholdes 8.mars klokken 18.00.

Møtet vil bli avholdt digitalt på Teams, og lenke til møtet vil bli lagt ut og delt på hjemmesiden og på Facebook.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 22.02.21. Saker sendes på epost til leder Siri Pedersen, [email protected]

 

mvh

Styret i Frol il håndball