Konstituering av styret itrim

Styret i Trim avdelingen; Leder: Atle Bakken (45411495) Nestleder: Jorid Heir (48296031) Kasserer: Marit B. Ness (45421420) Sekretær: Ellfrid Hustad (41648337) Styremedlem: Heidi Munkeby Fenne (99319371) Varamedlem: Arne Marius Munkeby […]