Konstituering av styret itrim

Styret i Trim avdelingen;

Leder: Atle Bakken (45411495)

Nestleder: Jorid Heir (48296031)

Kasserer: Marit B. Ness (45421420)

Sekretær: Ellfrid Hustad (41648337)

Styremedlem: Heidi Munkeby Fenne (99319371)

Varamedlem: Arne Marius Munkeby (92819405)