Årsmøte Frol friidrett

Årsmøte i Frol friidrett avholdes tirsdag 2.mars kl.19 i  Trønderhallen. Ved eventuelle Covid-19 restriksjoner blir møtet avholdt på teams, nærmere info kommer. Saker meldes inn til Bente Kjønstad, [email protected]