Årsmøte gjennomført

Frol IL Allidrett gjennomførte årsmøte 15.Februar. Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått, og det ble valgt nytt styre. Se vedlegg for årsmelding og protokoll.   Årsmelding 2021 Allidrett Protokoll Årsmøte 2022 Allidrett

Årsmøte Allidrett 1.Februar

Årsmøtet i  Allidrettsgruppa blir Mandag 1.Februar kl 20.00 Sted. Trønderhallen (alternativt teams/zoom). Ta kontakt med Sondre (Leder) for deltakelse og hjelp til oppkobling/oppmøte og saksliste. Protokoll årsmøte Frol IL Allidrett […]

Informasjon om allidrett vinter/vår 2021

Informasjon om oppstart etter jul og aktiviteter vinter/vår 2021 Det blir ingen allidrett i uke 1 og 2 (frem til 17.Januar) på grunn av smittesituasjonen. Vi følger anbefalingene fra myndigheter/kommune, […]

Allidrett sesongen 2020/21

Frol har allidrettstilbud for 1. og 2. klasse skoleåret 2020/21.  Tilbudet er gratis, og formålet er å legge til rette for at barn skal få bli kjent med ulike idretter […]