Mannskapsliste Frolrennet skiskyting 19. mars

Vedlagt er mannskapsliste for Frolrennet i skiskyting som arrangeres i Frolfjellet skisenter søndag 19. mars 2023.
Hvis du ikke kan stille ber vi om at du forsøker å bytte med noen av mannskapet på Frols andre arrangement (se tidligere publiserte mannskapsliste) eller skaffer en stedfortreder.