Løype og lysplan

FROLFJELLET SKISENTER

Preparering:
Løypene prepareres tirsdager og torsdager. Anlegget vil være klart til bruk ca kl 1800.
I tillegg prepareres det de onsdagene det er karusellrenn. Du finner hvilke kvelder det er karusellrenn under Langrenn -> Frolkarusellen.

Onsdagene vil det være klart til bruk ca kl 1800.

Behov for preparering vurderes/avgjøres av løypenemda, som også avgjør hvilket utstyr som skal brukes.

Lys:
Lyset kan slås på fra kl 1700, og det slukker automatisk kl 2200 alle dager. Lysbryteren står på veggen på utedoen ved parkeringsplassen.
Anlegget er åpent alle dager, også de kveldene det ikke prepareres