Tillitsvalgte

Styret i avdelingen består i 2023-2024 av følgende:

Verv Navn Tlf
Leder Eivind Ness-Jensen 91860549
Nestleder Ståle Sivertsen 99546011
Kasserer Julie Marie Sivertsen
Leder sponsor- og dugnadsutvalget
Leder skiskytterutvalg
Leder langrennsutvalget Hermann Leithe
Leder anleggsutvalg Jan Jacobsen