Årsmøtet i O-avdelingen avholdt

Den 12. januar ble årsmøtet avholdt i Frol IL Orientering. Av sakene som var til behandling kan nevnes:

 • Årsmøtet vedtok at styret utreder mulighet for å arrangere NC helg med O-Idol og jr NM stafett i 2026, eller tilsvarende hovedarrangement, og starter søknadsprosess på dette.
 • Årsmøtet godkjente et forslag fra salen om å sette av budsjettmidler på 15 000 til Ski-o trening og HL ski-o for 2023.
 • Følgende nye tillitsvalgte ble valgt inn:
  • Paul Sirum (Sportslig komite)
  • Isak Bergset (Sportslig komite)
  • Kristian Matberg (Valgkomite)
  • Gunnar Alstad (Valgkomite)
  • Sondre Lomsdal (Trimkomite)