Årsmøte 2022

Årsmøtet i orienteringsavdelingen for 2022 holdes torsdag 12. januar  i Trønderhallen, Høgskolevegen 5, Levanger. Møtet starter kl. 19:00. Saklisten ble lagt ut 13.12.2022. Årsmelding 2022, Handlings- og tiltaksplan 2023 samt […]