9. Møte Mandag 5. desember 2022.

Årets siste treff. Etter en lang og tørr kuldeperiode, hele 3 uker, kom det i dag snø og regn etter hvert. I år er det heller ingen snø i fjellet […]