Årsmøte 2021 avholdt

Innsatspokalen ble tildelt Ådne Stendahl og Magnus Alstad, vi gratulerer!

Magnus- Ådne og leder Astrid 

Fridtjof Sandstad ble takket for utrolig mange engasjerende år med innsats

for Frol IL.

Fridtjof og leder Astrid

Årsmøtereferat: årsmøteprotokoll 2021