Årsmøtet 2020

15. juni  kl 19 avholdes årsmøtet i Idrettshytta

Sakliste

1.Godkjenne stemmeberettigete

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle årsberetning og godkjenne avdelingsstyrene

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne saker

  • fremtidig organisering av skianleggene i Torsbustaden

7. Fastsette medlemskontingenten for 2021

8. Vedta budsjett for 2020

9. Behandle Frol il sin organisasjonsplan for 2020

10. Valg

Årsmelding for Frol IL for 2019

ORGANISASJONSPLAN FOR FROL IL 2020

Årsmøtesak^J Fremtidig organisering av skianleggene i Torsbustaden