Frol il allidrett og Frol il håndbal

Frol il allidrett og Frol il håndball har følgende tilbud for barn født 2011, 2012 og 2013.

 

Allidrett

Fram til høstferien er 1. og 2.klasse ute ved Frol barneskole onsdager fra 17.00 til 18.00.

Etter høstferien vil treningene bli slik:

1.klasse

Tirsdager 16.00-17.00 Frol barneskole (Gymsal)

2.klasse

Jenter: Mandag 17.00-18.00 Frol barneskole (Gymsal)

Gutter: Tirsdag 17.00-18.00 Frol barneskole (Gymsal)

For 2.klasse vil håndball være en del av treningene, og de skal delta på minihåndballturneringer.

 

Håndball:

3.klasse

Jenter: Mandag 18.00-19.00 Frol barneskole (Gymsal) Oppstart 23.09.19

Gutter: Tirsdag 18.00-19.00 Frol barneskole (Gymsal) Oppstart 15.10.19

 

Allidretten er et gratis tilbud, men alle oppfordres til å melde seg inn i Frol il (150,- pr. kalenderår).

Håndball koster 600,- x 2 for en sesong. Alle skal være medlem i Frol il (150,- pr. kalenderår).

 

Alle som ønsker å være med er velkommen på trening!

Hilsen styrene i Frol il allidrett og Frol il håndball