Presentasjon av to nye æresmedlemmer

Under årsmøtet i Frol il ble tre æresmedlemmer utnevnt. Hans Lund var ikke til stede, men er presentert tidligere på hjemmesiden. Tore Svendgård og  Jo Severin Matberg presenteres herved. • […]