Presentasjon av to nye æresmedlemmer

Under årsmøtet i Frol il ble tre æresmedlemmer utnevnt. Hans Lund var ikke til stede, men er presentert tidligere på hjemmesiden.

Tore Svendgård og  Jo Severin Matberg presenteres herved.

• Jo Severin Matberg har lagt ned en enorm innsats over mange år.

Fra 1985 til 1994 var han aktiv skiskytter med mange gode prestasjoner. Han var 3 -4 år på militært landslag hvor han hadde mange topp plasseringer. Fra 1992 – 1993 var han på skiskytterforbundets rekrutteringslandslaget.

Fra 1999 og fram til i dag har han hatt ulike verv i Frol Il, ski- og skiskytteravdelingen, men også vært aktiv i o-avdelingen, bl.a. som løpsleder for NM uka. Videre var han trener for skiskytterne fra 1999 tom 2013. I tillegg har han lagt ned en stor innsats under byggingen av Frolfjellet skisenter.

• Tore Svendgård, er vår enestående kasserer. Han har hatt sammenhengende verv i hovedlaget fra1992. Han har lagt ned en enestående innsats som hovedlagets kasserer fra 1994. Du er Frol sin representant i Vulusjøvegen siden midten av 1990 tallet. Du har ført regnskapet i flere store prosjekt, for å nevne noen: kjøp av ny løypemaskin, Frolfjellet skianlegg og til slutt idrettshytten i Storlidalen. I tillegg har han sittet ca. 10 år i karusellnemnda.