Årsmøtesaker 14.mars i Levanger Rådhuset

Innkalling til årsmøte i Frol idrettslag
Torsdag 14. mars 2019 kl. 1830 i kommunestyresalen, Levanger rådhus.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle årsberetning og godkjenne avdelingsstyrene

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne saker
– Fremtidig organisering av løypekjøring på Vulusjøen.

7. Fastsette medlemskontingenten for 2020

8. Vedta budsjett for 2019

9. Behandle Frol IL sin organisasjonsplan for 2019

10. Valg

Utdeling av innsatspokal, vimpel, utnevning av nye æresmedlemmer og påskjønnelser under årsmøte.

Sakliste til årsmøte i Frol idrettslag 2018

 

ORGANISASJONSPLAN FORFROL IL endret 07.03.201 

Årsmøtesak årsmøte 2018