Informasjon og bilder fra Årsmøtet i Frol il

Årsmøtet ble  avholdt på Trønderhallen 15. mars. Det var utdeling av innsatspokal og Frols vimpel.  Det var knyttet spenning til forslaget om fortsatt løypekjøring på Frolfjellet. Årsmøtet gikk inn for at Frol il avvikler løypekjøring som eneansvarlig fra senest 1.januar 2019. Les vedlegget for nærmere informasjon.Årsmøtesak Løypekjøring på Frolfjellet

Her er noen bilder fra Årsmøtet.Nora Flatås med innsatspokalen og Mari Kilskar Grevskott og Mari Myhre med vimpel flankert av en stolt leder av Frol Il Astrid I.Rotmo.

bty

bty