Takk for innsatsen!

På mandagens årsmøte i O-avdelingen ble Øystein Haug valgt til ny leder.  Olav Martin Indgaard ønsket avløsning etter mange år med vervet, og over 40 år med forskjellige verv i avdelingen. En imponerende innsats gjennom to generasjoner!  Det er ikke mange som holder ut med verv så lenge i en og samme avdeling.

Nå sitter ekteparet på Flatåsen kun igjen med Magnhilds verv i valgkomiteen.  Helt uvanlig når vi ser på jobben de har gjort over flere tiår. Øystein Haug takket Olav Martin for innsatsen med blomster og velvalgt ord på årsmøtet.

Øystein framhevet den enorme jobben Olav Martin har gjort for Frols O-avdeling, og på kretsplan.  Og så for seg at han selv nå kom til å hoppe etter Wirkola. På vegne av alle o-løperne i Frol takket Øystein, og håpet han fikk se Olav Martin tilbake i ett eller annet verv etter en “pust i bakken”.

Kine Sofie Sandstad Skjeset ble valgt til ny nestleder etter Øystein.  Kjetil Vatn fortsetter som kasserer og økonomiansvarlig, Torbjørn Sirum som leder i kartkomiteen, Gunnar Vatn som leder i trimkomiteen, Randi Johanne Skjerve leder i rekrutteringskomiteen, og Jørgen Fiskum i Sportslig Utvalg.