Oppgradering i skisenteret- befaring

Interesserte brukere av Frolfjellet skisenter inviteres til befaring tirsdag 5. sept. kl 1800.

Tema blir tørrlegging av arena og traseer og vi ønsker å gi brukerne muligheten til medbestemmelse i trasèvalg, tiltak mm.