Årsmøte Allidrett 1.Februar

Årsmøtet i  Allidrettsgruppa blir Mandag 1.Februar kl 20.00

Sted. Trønderhallen (alternativt teams/zoom).

Ta kontakt med Sondre (Leder) for deltakelse og hjelp til oppkobling/oppmøte og saksliste.

 

Vell møtt!