Allidrett styre

Styret Allidrett 2023

Leder                        Jørgen Hjulstad Nilsen

Nestleder                  Line Dreier

Kasserer                   Astrid von Heimburg