Allidrett styre

Styret Allidrett 2023

Leder                        Jørgen Hjulstad Nilsen

Nestleder                 Line Dreier

Kasserer                   Astrid von Heimburg

Styremedlem           Helmer Engen

Styremedlem           Markus Leithe-Lajord

Styremedlem           Morten Reppen