Startliste Skallrennet

Se vedlagt startliste for morgendagens renn. Vedlegger også oversikt over hvilke foresatte som er påmeldt og har tillatelse til å oppholde seg på arena.

startliste klassevis

startliste med foresatte