FROLFESTIVAL- SETT AV DATOEN 25.september!

På tide at alle avdelingene i Frol gjør noe sammen tenker du?
Da skal du sette av lørdag 25.septebember! Da blir alle Frol ILs medlemmer invitert til GRATIS festival i Trønderhallen. Det blir artige aktiviteter hele dagen avbrutt av enkel lunch og en middag  på kvelden. Det blir foredrag midt på dagen av en foreløpig hemmelig gjest. Mer info kommer, men sett av dagen!