Oppstart allidrett for unger født 2015 (1.klasse 2021/22)

Til høsten blir det tilbud om allidrett for nye 1.klassinger (unger født 2015) ved Frol og Halsan barneskole. Allidrett er ment som et lavterskeltilbud, hvor ungene får prøve ulike aktiviteter og idretter. Tilbudet er gratis, men vi oppfordrer alle til å bli medlem i Frol IL.

Allidretten har trening en gang i uka. Treningene er både ute og inne i gymsal. Av aktiviteter kan nevnes ski, orientering, friidrett, håndball, innebandy, andre ballspill samt mye leik og aktivitet. Tilbudet er ikke ment å skulle konkurrere med de andre idrettsaktiviteten som organiseres gjennom de ulike idrettslagene, men som et supplement til alle de gode tilbudene som finnes. Det gir mulighet til å prøve ulike idretter og aktiviteter.

Tilbudet er avhengig av at foreldre støtter opp og tar ansvar for trening og aktivitet, mens allidrettsavdelingen bidrar med utstyr, booking av gymsal osv. Så fort vi har en “trenergruppe” på plass, vil informasjon om oppstart legges ut. De som er interessert i å bidra til et slik tilbud, eller har spørsmål, må ta kontakt med leder i Frol allidrett, Sondre Lomsdal (telefon: 99 57 07 87, mail: sondre.a.lomsdal(a)nord.no)