Styret i trimavdelingen

Nytt styre Trim 2021

Leder: Atle Bakken (45411495)

Nestleder: Heidi Munkeby Fenne (993193719

Kasserer: Marit Berg Ness (45421420)

Sekretær: Ellfrid Hustad (41648337)

Styremedlem: Jorid Heir (48296031)