Årsmøtet 2020-fortsatt uavklart dato for gjennomføring

Grunnet den pågående viruspandemien har Norges idrettsforbund utsatt fristen for å avholde årsmøtet til senest 31. desember.

Styret i Frol il avventer og ser når situasjonen tillater at det blir mulig å holde årsmøtet. Vi vil naturligvis til en hver tid forholde oss til myndighetenes anbefalinger og regler.

Styret i Frol il