Mannskapsliste skiskytterarrangement vinteren 2020

Vi skal i vinter arrangere 2 skiskytterrenn. Vi vil ved disse rennene få inn en god del penger som kommer både ski- og skiskytterne tilgode. Enklere enn male- og vaskedugnader. Men for å klare å arrangere trenger vi hjelp. Har allerede spurt en del direkte, men vi trenger mange flere. Oppfordrer spesielt skiforeldre til å melde seg da alle skiskytterforeldrene allerede er satt opp. Kan også bli aktuelt å spørre O-avd om mere hjelp. Noen har allerede meldt seg.

Det første rennet som er onsdag 12. februar er et kveldsrenn. Dette arrangeres med minimal bemanning, men vi trenger en bemanning lik en Frolkarusell. Vaffelrøre og skuffkaker lik en Frolkarusell.

Det andre rennet er en Trøndercup som går lørdag 14. mars med ca 200 deltakere. Dette arrangementet krever mange flere til å hjelpe til. Dette er dagen før Frolmesterskapet, så håper mange får det til. Legger ved mannskapslisten fylt inn med de navnene vi allerede har på plass. Se på denne og gi meg tilbakemelding på hvor du vil hjelpe til. Vi trenger mange på standplass. Opplæring vil bli gitt til de som ønsker å hjelpe til her. Trine Munkeby har satt opp at vi trenger 14 liter vaffelrøre og 4 skuffkaker. De som vil bake eller ta med vaffelrøre kan legge inn det også eller gi beskjed til Trine.

Mannskapsliste TC 6 Sprint 14. mars 2020